Connect2Settle

DE ARCHITECT VAN EEN LEEFBARE DIGITALE WERELD

Onze missie is een leefbare digitale wereld vormgeven naar de wensen van haar bewoners

NIEUWE DIENSTEN DOOR SAMENWERKING

Iedere organisatie gebruikt de digitale wereld om informatie te delen of om samen te werken. De opkomst van platformen en ecosystemen verandert de toekomst van de samenleving en van de economie en dwingt organisaties om te innoveren. Tegelijkertijd staat de continuïteit van organisaties en de optimalisatie van de bedrijfskosten centraal. Dit is een tijd waarin organisaties keuzes moeten maken, wordt het innoveren of is het nog een wens om te innoveren omdat het zo moeilijk is.

Connect2Settle begrijpt de processen van organisaties en van het ecosysteem. Ze weet de verscheidenheid aan behoeften van de bewoners van het ecosysteem te duiden en achterhaald de informatiebehoefte binnen het ecosysteem. Connect2Settle adviseert en begeleidt organisaties om innovatief gebruik te maken van de mogelijkheden van zowel de digitale wereld als de bestaande situatie, voor nieuwe diensten en groei.

ONTWERPEN VAN EEN LEEFBARE DIGITALE WERELD

Nieuwe technologieën verbinden organisaties in ecosystemen en helpen ze om gegevens te delen en hun processen te optimaliseren. Technologie zoals: Platform economie, Big Data, Blockchain, Artificial Intelligence, API’s en microservices. De digitale wereld doet daarom vaak abstract en onbegrijpelijk aan. Samenwerken is ook vertrouwen en de digitale wereld is soms niet veilig, wat organisaties weerhoudt om te innoveren en nieuwe diensten te voeren. Daarom moet de digitale wereld leefbaar worden gemaakt. Deels met hulp van de overheid zoals met privacy wetten, maar voor door – op basis van architectuur – als organisatie regie te voeren om kansen te pakken en risico’s te mitigeren.

Connect2Settle kent de technologie en de gegevenslandschappen van vandaag en morgen. Ze helpt een organisatie om innovatief gebruik te maken van de mogelijkheden van de digitale wereld en om een vertaling te maken van de huidige naar de gewenste situatie. Connect2Settle ontwerpt de architectuur van een leefbare digitale wereld van de organisatie en ontwikkelt een realistisch stappenplan hoe daar te komen.

ONZE SERVICES

Het advies beschrijft op hoofdlijnen een leefbare digitale omgeving die de organisatie helpt om nieuwe innovatieve diensten te kunnen voeren. Het advies ondersteunt de besluitvorming door directies door een realistische weergave van zowel de baten en kansen, als de kosten en uitdagingen van een transitie naar de aanbevolen digitale wereld.

Het assessment beschrijft de geschiktheid van een organisatie voor deelname aan de digitale wereld en de technische oplossingsmogelijkheden. Het assessment beoordeelt de bestaande situatie van een organisatie op aspecten als: processen en interoperabiliteit, informatie en veiligheid, systemen en techniek. Het is de input voor projectplan en investeringen.

De architectuur is een op maat gestelde uitwerking van de leefbare digitale wereld. De architectuur maakt een vertaling van de huidige naar de gewenste situatie vastgelegd in een concreet uitvoerbaar en realistisch stapsgewijs plan. Connect2Settle biedt de mogelijkheid voor onafhankelijke kwaliteitsborging van de realisatie van de architectuur.